Τι είναι ο LEI;

Εάν η εταιρεία σας πραγματοποιεί χρηματοοικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του forex, μπορεί να έχετε ακούσει τον όρο «LEI». Αλλά τι είναι ο LEI; Και πώς λειτουργεί;

O Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI) είναι ένας κωδικός 20 χαρακτήρων που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, όπως η διαπραγμάτευση μετοχών, ομολόγων ή forex. Ο κωδικός LEI λειτουργεί ως διεθνής αριθμός μητρώου επιχείρησης ή οντότητας που παρέχει διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω της σύνδεσης με βασικές πληροφορίες.

Ασχολείται η εταιρεία σας με τη διαπραγμάτευση τίτλων σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο; Τότε χρειάζεστε έναν κωδικό LEI.

Σε αυτό το άρθρο σας δίνουμε απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις αλλά και πολλές άλλες:

 • Τι είναι ο Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας (LEI);
 • Ποιος χρειάζεται Αναγνωριστικό Κωδικό Νομικής Οντότητας;
 • Πώς κάνω αίτηση για κωδικό LEI;

Χρειάζεστε κωδικό LEI; Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις τιμές μας για LEI.

Mads Bjerggaard, LEI Service
Γραμμένο από:
Mads Bjerggaard  

Ο Mads είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την Επιστήμη των Υπολογιστών από το Copenhagen Business School.
Ο Mads εργάζεται με πολύπλοκα συστήματα ΙΤ εδώ και περίπου 20 χρόνια.
Ο Mads είναι επίσης συνιδρυτής μιας εταιρείας νομικής τεχνολογίας (με τους ίδιους ιδιοκτήτες όπως η LEI Service)..

Νέος κωδικός LEI

Τηλεφωνική υποστήριξη : Δωρεάν
Υποστήριξη μέσω e-mail : Δωρεάν
Τέλος GLEIF : Συμεριλαμβάνεται
1 έτος
€49,00
3 έτη(αποθήκευση €12,00)
€135,00
5 έτη(αποθήκευση €50,00)
€195,00
Από
€39,00
ανά έτος

Ανανέωση κωδικού LEI

Ανανεώστε τον υπάρχοντα κωδικό LEI

Τηλεφωνική υποστήριξη : Δωρεάν
Υποστήριξη μέσω e-mail : Δωρεάν
Τέλος GLEIF : Συμεριλαμβάνεται
1 έτος
€49,00
3 έτη(αποθήκευση €12,00)
€135,00
5 έτη(αποθήκευση €50,00)
€195,00
Από
€39,00
ανά έτος

Μεταφορά και ανανέωση κωδικού LEI

Μεταφορά και ανανέωση κωδικού LEI

Τηλεφωνική υποστήριξη : Δωρεάν
Υποστήριξη μέσω e-mail : Δωρεάν
Τέλος GLEIF : Συμεριλαμβάνεται
1 έτος
€49,00
3 έτη(αποθήκευση €12,00)
€135,00
5 έτη(αποθήκευση €50,00)
€195,00
Από
€39,00
ανά έτος

Τι είναι ο LEI;

Ο Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας—συντομογραφία LEI—είναι ένας αριθμός ή κωδικός που λειτουργεί ως διεθνής αριθμός μητρώου επιχειρήσεων ή οντοτήτων. Οι εταιρείες και οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον LEI για την ταυτοποίηση νομικών οντοτήτων, όπως άλλες εταιρείες και οργανισμοί, όταν συμμετέχουν σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές (π.χ. διαπραγμάτευση μετοχών, ομολόγων ή forex).

Μια νομική οντότητα που πραγματοποιεί συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της ΕΕ, υποχρεούται να αποκτήσει κωδικό LEI.

Ο κωδικός LEI αποτελείται από 20 χαρακτήρες. Ο αριθμός μπορεί να διακριθεί σε τρία μέρη:

 • Χαρακτήρες 1-4: ταυτοποίηση της LOU (Τοπικής Επιχειρησιακής Μονάδας)
 • Χαρακτήρες 5-18: ταυτοποίηση της νομικής οντότητας
 • Χαρακτήρες 19-20: επαλήθευση της ταυτότητας της νομική οντότητας

Ο κωδικός LEI είναι μία αλφαριθμητική ακολουθία που βασίζεται στο πρότυπο ISO 17442 που αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Αυτός ο κωδικός 20 χαρακτήρων επιτρέπει την ταυτοποίηση των νομικών οντοτήτων σε διεθνή κλίμακα καθώς και την επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους. Αυτό προσφέρει διαφάνεια στη χρηματοπιστωτική αγορά.

Δύο επίπεδα δεδομένων συγκροτούν τον LEI:

 • Επίπεδο 1: ποιος είναι ποιος;
  Πληροφορίες σχετικά με τη νόμιμη επωνυμία, τον αριθμό μητρώου, τη νόμιμη διεύθυνση της οντότητας και άλλα.
 • Επίπεδο 2: σε ποιον ανήκει ποιος;
  Πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την δομή της οντότητας.

Το σύστημα LEI δεν είναι δωρεάν. Χρεώνεται ετήσιο τέλος για την καταχώρηση νέου αριθμού LEI, καθώς και για την ανανέωση υφιστάμενου LEI. Το τέλος αυτό καλύπτει τη διαχείριση, τις ρυθμίσεις και τη συντήρηση του συστήματος.

Σε τι χρησιμεύει ένας LΕI;

Τώρα που απαντήσαμε στο ερώτημα «Τι είναι ο LEI», το επόμενο ερώτημα είναι: σε τι χρησιμεύει ένας LEI;

Το σύστημα LEI διευκολύνει στον παγκόσμιο εντοπισμό των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και επιτρέπει την εύκολη ταυτοποίηση των νομικών προσώπων και των ιδιοκτητών τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή τυποποιημένων πληροφοριών και ενός παγκόσμιου συστήματος αναφοράς.

Το σύστημα LEI αναπτύχθηκε το 2012 ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008. Στόχος του είναι να δημιουργήσει διαφάνεια στα χρηματοπιστωτικά συστήματα και τις συναλλαγές, προκειμένου να αποτραπεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και η χρηματοπιστωτική απάτη.

Μια άλλη λειτουργία του LEI είναι η ρύθμιση των χρηματοοικονομικών παραγόντων εντός των δικαιοδοσιών που χρησιμοποιούν το σύστημα LEI. Ο στόχος είναι το παγκόσμιο σύστημα να γίνει ένα τυποποιημένο σύστημα —ένα σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις αγορές και τις χώρες.

Ο έλεγχος του συστήματος LEI κατανέμεται μεταξύ τριών διαφορετικών αρχών. Αυτό διασφαλίζει ότι το σύστημα παραμένει φερέγγυο, διαφανές και αξιόπιστο. Οι τρεις αρχές είναι οι εξής:

 • ROC (Επιτροπή Κανονιστική Εποπτείας): μια επιτροπή που αποτελείται από εποπτικές αρχές οι οποίες υποστηρίζουν τα πρότυπα διακυβέρνησης και την εποπτεία τους Παγκόσμιου Συστήματος LEI
 • GLEIF (Παγκόσμιο Ίδρυμα Αναγνωριστικών Κωδικών Νομικής Οντότητας): ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συντονίζει και διαχειρίζεται τους κωδικούς LEI
 • LOU (Τοπική Επιχειρησιακή Μονάδα): ένας οργανισμός έκδοσης LEI που εκδίδει κωδικούς LEI προς νομικές οντότητες

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μια απεικόνιση του συστήματος LEI.

Ποιος χρειάζεται Αναγνωριστικό Κωδικό Νομικής Οντότητας στην Ελλάδα;

Όλα τα νομικά πρόσωπα —εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, καταπιστεύματα, οργανισμοί, τράπεζες και άλλα— που συμμετέχουν σε και διαπραγματεύονται χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μετοχές, ομόλογα και άλλους τίτλους στην Ελλάδα απαιτείται να διαθέτουν LEI.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να αποκτήσετε έναν κωδικό LEI εδώ.

Η τιμή ενός LEI ποικίλλει ανάλογα με το αν χρειάζεστε νέο κωδικό LEI ή ανανέωση LEI. Στην LEI Service, επιλέγουμε να προσφέρουμε και τις δύο υπηρεσίες —ανανέωση, καθώς και καταχώριση νέου κωδικού LEI— στην ίδια τιμή.

Πώς κάνω αίτηση για κωδικό LEI;/h2>

Το σύστημα LEI περιβάλλεται από νομικές απαιτήσεις και κανονισμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η απόκτηση ενός κωδικού LEI πρέπει να είναι περίπλοκη. Στην LEI Service κάνουμε τη διαδικασία εύκολη για εσάς.

Κάντε αίτηση για έναν νέο κωδικό LEI εδώ.

Όταν εισάγετε τον αριθμό της εταιρείας σας εδώ το σύστημά μας συλλέγει αυτομάτως τα δεδομένα σας από το τοπικό μητρώο επιχειρήσεων. Έπειτα αιτούμαστε επιβεβαίωση των δεδομένων που έχουμε αποκτήσει. Το μόνο που πρέπει να κάνετε τώρα είναι να περιμένετε· θα χειριστούμε όλη τη διαδικασία αίτησης για εσάς. Ο κωδικός LEI εκδίδεται εντός 10 λεπτών με 48 ωρών.

Πώς ανανεώνω τον κωδικό LEI μου;

Ο κωδικός LEI πρέπει να ανανεώνεται ετησίως προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι επικαιροποιημένες. Ανάλογα με το σχέδιο ανανέωσης που επιλέγετε, η LEI Service μπορεί να ανανεώσει αυτόματα τον αριθμό LEI για εσάς. Αυτό γίνεται με την ενημέρωση των απαιτούμενων πληροφοριών σε περίπτωση που δεν έχουν επικαιροποιηθεί με το τοπικό μητρώο επιχειρήσεων. Οι πελάτες που επιλέγουν την υπηρεσία ανανέωσης υποχρεούνται να μας ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται στα νομικά τους πρόσωπα.

Μπορείτε να ανανεώσετε τον υφιστάμενο αριθμό LEI σας εδώ.

Πώς καταλαβαίνω αν ο LEI μου είναι έγκυρος;

Εάν επιλέξετε την υπηρεσία αποστολής VIP / express και ολοκληρώσετε την αγορά σας μια εργάσιμη ημέρα πριν από τις 16:00, θα φροντίσουμε να καταχωρηθεί ο αριθμός LEI εντός δύο ωρών. (Η υπηρεσία αυτή ισχύει μόνο για νέους αριθμούς LEI)

Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες μέχρι ο κωδικός LEI σας να είναι έτοιμος για χρήση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές τράπεζες και το παγκόσμιο μητρώο συλλέγουν και ενημερώνουν τις πληροφορίες LEI μόνο σε καθημερινή βάση.

Πώς αναζητώ κωδικούς LEI; (Αναζήτηση LEI)

Πρέπει να ελέγξετε τον κωδικό LEI μιας νομικής οντότητας; Ή θέλετε να δείτε αν ο αριθμός LEI σας έχει καταχωρηθεί σωστά στο παγκόσμιο σύστημα LEI;

Μπορείτε να το κάνετε αυτό κάνοντας αναζήτηση στη βάση δεδομένων του GLEIF εδώ.

back to top