Privacy policy

Cookie- en privacyverklaring

Het bedrijf (verwerkingsverantwoordelijke)

LEI Service Aps
Bedrijfsregistratienummer DK-41038462
Jungshovedvej 82, 4720 Praestoe
info@leiservice.com
leiservice.com

heeft dit gegevensbeschermingsbeleid geïmplementeerd dat u informeert over hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, verwerken en opslaan wanneer u contact met ons opneemt en onze diensten koopt. Dit geldt voor onze website, in een klantrelatie en nadat een dienst is afgesloten.

We respecteren uw privacy en uw rechten om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Daarom zullen we ervoor zorgen dat uw gegevens legaal, eerlijk en transparant worden verwerkt, ongeacht waar en waarom we uw informatie hebben ontvangen.

We verwerken uw persoonlijke gegevens om de diensten te kunnen leveren die u bij ons, via onze website of op andere manieren wilt kopen.

We verzamelen gewone persoonsgegevens die nodig zijn in onze klantrelatie en nodig zijn om het gebruik van de website en onze diensten in het algemeen te optimaliseren.

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).

Wij gebruiken cookies op onze website.
Verderop leest u meer over cookies.

Als u uiteindelijk geen klantrelatie met ons aangaat, bewaren we uw gegevens totdat u ons vraagt deze te verwijderen. We zullen uw informatie nooit met iemand delen als u geen klantrelatie met ons heeft.

Als u geen voortgezette relatie met ons aangaat, worden uw persoonsgegevens bewaard tot 10 jaar nadat de klantrelatie is beëindigd.

Wanneer u in andere situaties rechtstreeks contact met ons opneemt, worden uw contactgegevens verwerkt in onze telefoon- en IT-systemen.

Als u na het contact geen klantrelatie met ons aangaat, bewaren wij uw gegevens in 10 vanaf het laatste moment van contact.

Als we gevoelige persoonsgegevens moeten verzamelen, gebeurt dit niet zonder uw toestemming. U kunt op elk moment toegang krijgen tot de informatie die we over u hebben opgeslagen door contact met ons op te nemen.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2020.

We delen uw persoonlijke gegevens met onze partners.

We delen uw persoonlijke gegevens alleen wanneer dit nodig is om de service te leveren die u bij ons hebt gekocht.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met overheidsinstanties indien wettelijk vereist.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen voor marketingdoeleinden zonder uw toestemming. U kunt op elk moment vragen om van ons of onze partners te worden verwijderd door contact met ons op te nemen.

Als u informatie ontvangt van andere gegevensbeheerders die uw persoonlijke gegevens verwerken, houd er dan rekening mee dat zij niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beleid voor persoonlijke gegevens hebben als wij.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens van u. We kunnen ook informatie over u ontvangen van andere partijen. Als dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd bij onze eerste interactie. Die kennisgeving kan eenvoudig worden gedaan door naar dit beleid te verwijzen.

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn met gewone technische en organisatorische maatregelen.

We behouden ons het recht voor om dit beleid naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens zo optimaal en veilig mogelijk worden verwerkt.

We houden ons aan het EU-VS en Zwitsers-VS-privacyschild met betrekking tot het bewaren van persoonlijke informatie uit lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. U hebt bepaalde rechten en als uvan die rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij een lokale overheid.

Cookies

De website maakt gebruik van "cookies", dit is een tekstbestand dat op uw computer, mobiel apparaat of iets dergelijks wordt opgeslagen met als doel het apparaat te herkennen, instellingen, statistieken en gerichte advertenties te onthouden. Cookies kunnen niet worden geïnfecteerd met schadelijke code.

Het is voor u mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren.

Als je cookies verwijdert of blokkeert, kunnen advertenties minder relevant voor je zijn en vaker verschijnen. U kunt ook het risico lopen dat de website niet werkt zoals bedoeld en dat u geen toegang hebt tot bepaalde inhoud.

De website kan ook cookies van derden bevatten, waaronder:

  • Google
  • YouTube
  • Vimeo
  • Facebook
  • LinkedIn

back to top